Kancelaria Parafialna

Zaprasza od poniedziałku do soboty w godzinach: 1600 - 1700

Tel: 262-33-53

Dyżury księży

PKS „BENEDYKT”

Klub Amicus

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1200 - 1900

w soboty:

900 - 1500

w ferie zimowe i wakacje:

900 - 1500

Tel: 264-74-60

Świetlica dziecięca

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1300 - 1900

w soboty:

900 - 1300

Tel: 262-97-74

Klub Amicus

Klub Profilaktyki Środowiskowej  „Amicus”

Klub Profilaktyki Środowiskowej „Amicus” jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, działającą od kilku lat, w której pobyt jest dobrowolny i nieodpłatny. Placówka mieści się w Domu Parafialnym przy ulicy Krakówka 2.

Organizatorem Klubu jest Parafia Św. Benedykta w Płocku w osobie księdza proboszcza Krzysztofa Jaroszewskiego natomiast finansowani jesteśmy ze środków budżetu Urzędu Miasta Płocka.

            Klubowicze KPŚ „Amicus” to młodzież w wieku 14 – 22 lata z terenu osiedla Radziwie uczęszczająca głównie do Gimnazjum
nr 3 ,jak również młodzież z terenu miasta Płocka.

 Zapraszamy młodzież 6 dni w tygodniu:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 – 1900,

w soboty, wakacje, ferie zimowe oraz dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach 800 – 1500.

Młodzież do swojej dyspozycji ma pokój do nauki, komputer z podłączeniem do Internetu, siłownię, stół bilardowy, stoły do ping - ponga, piłkarzyki, bieżnię, masażer. Oferujemy młodzieży również ciekawą prasę, uczestnictwo w turniejach i konkursach, bogatą ofertę telewizyjną, dyskoteki i wycieczki w ciekawe miejsca. Każdy uczestnik zajęć klubowych codziennie otrzymuje słodki poczęstunek.

Nadrzędnym celem działalności naszej placówki jest udzielanie pomocy młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Cel ten staramy się realizować poprzez:

- dożywianie młodzieży,

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- zapobieganie demoralizacji młodzieży,

- wyciszanie zachowań kompulsywnych,

- budowanie prawidłowych relacji między rówieśnikami,

- integracja młodzieży,

- kształtowanie świadomości własnego „ja” jako części pewnej społeczności,

- wdrażanie do właściwego wyrażania emocji i ekspresji uczuć,

- nabywanie umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu   rozwijających intelektualnie i fizycznie,

- rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,

- wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,

- inicjowanie i podejmowanie akcji społecznej,

- zapewnienie młodzieży specjalistycznej opieki wychowawczej,

- indywidualna pomoc wychowankom w rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych, osobistych oraz szkolnych,

- organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych,

- promowanie zdrowego stylu życia,

- wytwarzania klimatu sprzyjającego powstawaniu emocjonalnych więzi wśród młodzieży,

- kształtowanie u młodzieży przekonania o szkodliwości używek,

współpraca z rodzicami, opiekunami oraz szkołą.

Oferujemy wychowankom indywidualną pomoc oraz wsparcie w rozwiązywaniu ich problemów rodzinnych, osobistych oraz szkolnych poprzez indywidualne spotkania z wychowawcami oraz specjalistami.

W ramach działalności naszej placówki współpracujemy z:

Urzędem Miasta Płocka,

Dyrekcją, nauczycielami oraz pedagogiem Gimnazjum nr 3 w Płocku,

psychologiem oraz profilaktykiem uzależnień,

dzielnicowym osiedla Radziwie ,

Zarządem Rady Osiedla Mieszkańców „Radziwie”,

Parafialnym Klubem Sportowym „Benedykt”,

Świetlicą Miejską nr 2 w Płocku,

Zespołem Charytatywnym działającym przy Parafii św. Benedykta w Płocku,

Domem Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Amicus

Amicus