Kancelaria Parafialna

Zaprasza od poniedziałku do soboty w godzinach: 1600 - 1700

Tel: 262-33-53

Dyżury księży

PKS „BENEDYKT”

Klub Amicus

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1200 - 1900

w soboty:

900 - 1500

w ferie zimowe i wakacje:

900 - 1500

Tel: 264-74-60

Świetlica dziecięca

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1300 - 1900

w soboty:

900 - 1300

Tel: 262-97-74

107 Płocka Drużyna Harcerzy „Subiaco"

107 Płocka Drużyna Harcerzy „Subiaco” powstała w 1998 roku z inicjatywy księdza podharcmistrza Adama Pergóła. Została powołana rozkazem hufca z dnia 25 lutego 1998r. Początkowo istniała jako 2 PDH
Subiaco ale przejęła nazwę i tradycje 107 Drużyny Harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego, działającej po wojnie na tym samym terenie. Drużyna działa przy parafii św. Benedykta w Płocku Radziwiu. Nazwa jednostki związana jest właśnie z Tym Świętym. Subiaco to pustelnia (skała) w której przebywał Patron. Pierwszym
drużynowym był x. Adam Pergół obecny misjonarz w Zambii, kolejnymi pwd. Piotr Pyśk i Tomasz Flak, a obecnym dh Andrzej Wronowski HO . W drużynie działają trzy zastępy. Dwa zastępy złożone są z uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i gimnazjum nr 3 w Płocku, trzeci z uczniów płockich szkół średnich. Adres drużyny w internecie: http://www.subiaco.republika.pl