Kancelaria Parafialna

Zaprasza od poniedziałku do soboty w godzinach: 1600 - 1700

Tel: 262-33-53

Dyżury księży

PKS „BENEDYKT”

Klub Amicus

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1200 - 1900

w soboty:

900 - 1500

w ferie zimowe i wakacje:

900 - 1500

Tel: 264-74-60

Świetlica dziecięca

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1300 - 1900

w soboty:

900 - 1300

Tel: 262-97-74

Parafialny Klub Sportowy „Benedykt”

    Parafialny Klub Sportowy „Benedykt” istniejący przy Parafii został wpisany do ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Województwa w Płocku w dniu 21.01.1997 r. i jest jednostką organizacyjną Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Klubu jest: wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej, w myśl hasła: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Klub posiada własny statut. Każdego roku odbywa się zebranie sprawozdawcze za miniony rok i co dwa lata wybory do Zarządu Klubu. W obecnej kadencji Zarząd Klubu stanowią: Prezes – ks. Krzysztof Jaroszewski, wiceprezesi – Jan Dorobek, Sławomir Tyński, księgowa – Donata Sitarczyk oraz członkowie. Klub prowadzi sekcje sportowe: piłka siatkowa, tenis stołowy, szachy, rowery, rekreacyjno-terapeutyczna jazda konna. W ciągu roku organizuje: Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego, Masowy Rajd Rowerowy na trasie Płock-Dobrzyków-Płock, Mazowiecki Turniej Szachowy, Hubertusa. Jest współorganizatorem: Ogólnopolskich Rajdów Rowerowych im. 108 Męczenników i Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki na trasie Włocławek – Płock – Warszawa, Sztafety Niepodległościowej na trasie Płock – Warszawa. Jest organizatorem Mazowieckich Parafiad dla Dzieci i Młodzieży oraz Opłatków wigilijnych dla sporowców. Bierze udział w wyjazdach na turnieje i zawody sportowe. Klub współpracuje z miejscowymi szkołami: Szkołą Podstawową nr 5 i Gimnazjum nr 3, a także Klubem Sportowym „Stoczniowiec”, Urzędem Miasta Płocka, Katolickim Stowarzyszeniem Sportowym z Warszawy, Stowarzyszeniem „Parafiada” z Warszawy, Ogólnopolskim Związkiem Katolickich Klubów Sportowych dla Miasta Warszawy i Mazowsza, Urzędem Marszałkowskim, Radą Mieszkańców Osiedla Radziwie oraz zaprzyjaźnionymi firmami i osobami prywatnymi.