Kancelaria Parafialna

Zaprasza od poniedziałku do soboty w godzinach: 1600 - 1700

Tel: 262-33-53

Dyżury księży

PKS „BENEDYKT”

Klub Amicus

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1200 - 1900

w soboty:

900 - 1500

w ferie zimowe i wakacje:

900 - 1500

Tel: 264-74-60

Świetlica dziecięca

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1300 - 1900

w soboty:

900 - 1300

Tel: 262-97-74

Parafialny Zespół Charytatywny

Zespół Charytatywny został założony w myśl istniejącego diecezjalnego „Caritas”. Jego zadaniem jest nieść pomoc osobom najbardziej jej potrzebującym, a więc rodzinom biednym, wielodzietnym, zaniedbanym, borykającym się z uzależnieniami. Stąd nadsyłane dary od „Caritasu”, Banku Żywności czy rodzin z parafii są przekazywane do tej grupy społeczności. Żywność jest wydawana w wtorki od godz. 19.00. Zespół liczący 7 osób jest zespołem bardzo zaradnym w swej działalności. Pomaga przy różnego rodzajów imprezach organizowanych przez Parafię z okazji Dnia Dziecka, rajdów rowerowych, festynów rodzinnych, wieczerzach wigilijnych, Parafiad. Zespół przydziela dla dzieci karty wyjazdowe na darmowe wakacje. Wykonywana praca czyniona jest na zasadzie wolontariatu. Przedstawiciele Zespołu biorą udział w szkoleniach, rekolekcjach, dniach skupienia organizowanych przez „Caritas”. Liderem Zespołu Charytatywnego jest Jadwiga Kania.