Kancelaria Parafialna

Zaprasza od poniedziałku do soboty w godzinach: 1600 - 1700

Tel: 262-33-53

Dyżury księży

PKS „BENEDYKT”

Klub Amicus

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1200 - 1900

w soboty:

900 - 1500

w ferie zimowe i wakacje:

900 - 1500

Tel: 264-74-60

Świetlica dziecięca

Zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach:

1300 - 1900

w soboty:

900 - 1300

Tel: 262-97-74

Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca w Parafii istnieją od kilkudziesięciu lat. Do ich powstania przyczynił się Ks. prałat Aleksander Strużyński. Obecnie w Parafii istnieje 15 kół: 13 w Radziwiu, 2 w Sendeniu, 1 w Dierzązni i 1 w Popłacinie. Każde koło ma swoją zelatorkę. Zelatorką wszystkich kół w Radziwiu jest Jadwiga Gościniak. Każdego miesiąca w kościele parafialnym sprawowana jest msza św. w int. kół z kazaniem i oprawą liturgiczną dyżurującego koła. Każdej niedzieli po Sumie określone koło modli się na intencję miesiąca, wcześniej wskazaną przez opiekuna. Członkinie kół modlą się za alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i każdego miesiąca składają ofiarę pieniężną na stypendium kleryckie. Podczas rekolekcji parafialnych, Triduum Paschalnego, angażują się w liturgię nabożeństw. Przewodniczą adoracjom z okazji 40-to Godzinnego Nabożeństwa, Wielkiego Tygodnia, I –Piątków Miesiąca.